State Affiliated

State President Secretary
Gujrat
Rameshbhai A.Parmar
Dharmarvirsinh A. Jadeja
Rajshthan
Ravi Shekhar Meghwal
Ramesh Kumar Varma
Tamilnadu
S. P. Somasundar
Raja Suresh
Maharashrta
Dr. Venkatesh Wangwad
Anand Khare
Andhra Pradesh
Dr. N. David
S. Sambashiva Rao
Manipur
Sanoujam Liben Singh
Pangambam Marjit Singh
Punjab
Rakesh Kumar
Manjit Kaur
Madhya Pradesh
Imarti Devi Suman
Mukesh Batham
Telangana
T. Narasimha
Dr. Balaraju
Odisha
Debandra Kumar Sahoo
Shashikanta Nayak
Dadra and Nagar Haveli
Bhavesh Damania
Apurv Pathak
Puducherry
Rajan
John Ambrose
Jharkhand
Jagarnath Mahto
Banwari Rawani