tvfi2000@gmail.com +91- 9881342708 / 9960696577
ITVF- Regd.No:CIN.No. U74999PN2015/NPL. 156491

TVFI:Regd.No.: 281-2000/F-37313 Pune

ITVF BoardPresident
Mr. Anand Daniel Khare
Maharashtra
Age-60yrs
Phone: +91-7083053221
CertificateGeneral Secretary
DR . Ritesh Venkatesh Wangwad
Maharashtra
Age-38yrs
Phone: +91-9960696577
CertificateTreasurer
Mr. Dharamveersinh Jadeja
Gujrat
Age-45 yrs
Phone: +91-7777979477
CertificateVice President
Mr. Ravishekhar Meghwal
Rajasthan
Age-48 yrs
Phone: +91-7665511111
CertificateVice President
Mr. Nagandra Prasad Sharma
Uttarkhand
Age-60yrs
Phone: +91-9412038602
CertificateGeneral Secretary
DR . Joseph .P Joy
Andhra Pradesh
Age-54 yrs
Phone: +91-9652601567
CertificateJoint Secretary
Mr. Shashikanta Nayak
Odisha
Age-44 yrs
Phone: +91-70084485628
CertificateJoint Secretary
Mr. Nageshwar Rao
Karnataka
Age-51 yrs
Phone: +91-9902233144
CertificateJoint Secretary
Dr. Priyananda N
Manipur
Age-48 yrs
Phone: +91-7005113005
CertificateJoint Secretary
Mr. Sandeep Kumar Singh
Uttar Pradesh
Age-40 yrs
Phone:
CertificateDivisional Secretary
Mr. Mukesh Batham
Madhya Pradesh
Age-38 yrs
Phone:
CertificateDivisional Secretary
S. Samba Siva RAO
Andhra Pradesh
Age-45 yrs
Phone:
CertificateDivisional Secretary
Mr. Sharad Kumar Pansari
Chattisghad
Age-
Phone:
CertificateDivisional Secretary
Mr. Harindar Kumar
Delhi
Age-
Phone:
CertificateDivisional Secretary
Mr. Kailash Chandra Barik
Odissha
Age-
Phone:
CertificateMember
Mr. Ramesh Kumar Verma
Rajasthan
Age-50 yrs
Phone: +91- 7887597748
CertificateMember
Mr. Gaurav Virpaul
Punjab
Age-19
Phone: +91-9814296156
CertificateMember
Miss. Nikita
Delhi
Age-21yrs
Phone: +91- 7827240073
CertificateMember
Trushali Bariya
Gujrat
Age- 18yrs
Phone: +91- 9113122096
Certificate