State Affiliated

State President Secretary
Gujrat
Rameshbhai A.Parmar
Dharmarvirsinh A. Jadeja
Rajshthan
Ravi Shekhar Meghwal
Ramesh Kumar Varma
Andhra Pradesh
Dr. N. David
S. Sambashiva Rao
Manipur
Sanoujam Liben Singh
Pangambam Marjit Singh
Telangana
T. Narasimha
Dr. Balaraju
Odisha
Debandra Kumar Sahoo
Shashikanta Nayak
Puducherry
Rajan
John Ambrose
Maharashtra
Suresh Reddi Kyatamwar
Ganesh Malwe
Uttarakhand
Dr. Nagendra Prasad Sharma
Manmohan Singh
Uttar Pradesh
Raghuraj Bahadur Singh
Sandeep Kumar Singh
Chhattisgarh
Ajay Mishra
Sharad Kumar Pansari
Karnataka
Chandrashekar B. H
Nageshwar Rao V.
Delhi
Deepak Kumar
Harinder Kumar
Kerala
Kapil Pasha
T. M. Abdurahiman
Punjab
Gaurav Virpal
Manjeet Kaur
Tamilnadu
R. VIJAY
P. SWETHA
Haryana
Rajesh Chhikara
Parvesh Rana
Jammu & Kashmir
Shuja Zaffar
Dr. Navneet Gupta
Jharkhand
Deokilal Karmali
Brajesh Prasad
Nagaland
Sumita Sharma
Pawan Kumar Sharma
DNH & Diu Daman
Harshad Marge
Naresh Rathod
Madhya Pradesh
Mukesh Kumar Gautam
Mukesh Batham